Hrad Svojanov

Hrad, původně zvaný Fürstenberg, postaven kolem roku 1265 Přemyslem Otakarem II. k ochraně nové cesty z Litomyšle do Brna. Další přístavby byly provedeny v 16. století, celková renesanční úprava pak po požáru roku 1569. V roce 1842 hrad vyhořel a byl zčásti upraven empírově.

V empírově upravených patrech naleznete expozice evropské a české malby 19. století. V dalších prostorách probíhají různé kulturní akce.

 

Burg Svojanov

Burg, ursprünglich genannt Fürstenberg, wurde um das Jahr 1265 durch Přemysl Otakar II. zum Schutz der neuen Straße aus Litomyšl nach Brünn erbaut. Weitere Anbauten wurden im 16. Jahrhundert vorgenommen, die gesamte Rekonstruktion im Renaissancestil dann nach dem Brand im Jahre 1569. 1842 brannte die Burg nieder und wurde zum Teil im Empirestil umgebaut.

In den im Empirestil umgebauten Etagen finden Sie Ausstellungen der europäischen und tschechischen Malerei des 19. Jahrhunderts. In anderen Räumlichkeiten finden verschiedene Kulturveranstaltungen statt.

 

Castle Svojanov

Castle, originally named Fürstenberg, was built around the year 1265 by Přemysl Otakar II. for the protection of new route from Litomyšl to Brno. Another extensions were carried-out in the 16th century, the overall Renaissance adaptation after the fire in year 1569. In 1842 the castle totally burnt-out, and was then partially modified in Empire style.

In the Empire-style floors you can find the exposition of European and Czech paintings of 19th  century. In other areas are held various cultural events.