Městys Sloup

Toto malebné městečko tvoří severní bránu do Moravského krasu. Je známo nejen díky Sloupsko-šošůvským jeskyním s bohatou krápníkovou výzdobou a hlubokými propastmi, ale i jako poutní místo. Stovky poutníků ročně navštíví Chrám Panny Marie bolestné, který se nachází přímo na náměstí. Součástí Sloupsko-šošůvských jeskyní je i jeskyně Kůlna, jedno z nejznámějších paleolontologických naleziš ve střední Evropě.

 

Flecken der Sloup

Dieses malerische Städtchen bildet das nördliche Tor zum Mährischen Karst. Es ist nicht nur durch die Höhlen von Sloup und Šošůvka mit ihrer reichen Tropfsteinverzierung und tiefen Schluchten, sondern auch als Wallfahrtsort bekannt. Hunderte von Pilgern besuchen alljährlich die Kirche der schmerzhaften Jungfrau Maria, die sich direkt auf dem Marktplatz befindet. Zu den Höhlen von Sloup und Šošůvka gehört auch die Höhle Kůlna, eine der bekanntesten paläontologischen Fundstätten in Mitteleuropa.

 

Small town Sloup

This picturesque little town forms the northern gateway to the Moravian Karst. It is famous both for the Sloupsko-šošůvské Caves, with their rich stalactite and stalagmite decoration and deep gorges, and as a place of pilgrimage. Every year hundreds of pilgrims visit the Church of Our Lady of the Sorrows, located right on the town square. One of the Sloupsko-šošůvské Caves is the cave known as Kůlna, one the most famous paleontological sites in Central Europe.