Moravský kras

je jedna z nejznámějších a nejnavštěvovanějších krasových oblastí ve střední Evropě. Její součástí je více než 11 000 zaznamenaných jeskyní, z nichž čtyři jsou přístupné veřejnosti. Nachází se tu také proslulá propast Macocha a známé Punkevní jeskyně, součástí jejichž prohlídky je i plavba po podzemní říčce Punkvě.

 

Mährische Karst

Eines der bekanntesten und meistbesuchten Karstgebiete in Mitteleuropa, von dessen mehr als 11 000 verzeichneten Höhlen vier für Besucher zugänglich sind. Hier befindet sich auch die berühmte Macocha-Schlucht und die bekannte Punkevní-Höhle, zu deren Besuch auch eine Bootsfahrt auf dem unterirdischen Flüsschen Punkva gehört.

 

Moravian Karst

One of the most important and frequently visited karst area in Central Europe. It contains more than 11 000 recorded caves, of which four are open to the public. The renowned gorge Macocha and the famous Punkevní Cave are also found here. A tour of the caves also offers a boat ride on the underground river Punkva.