Zámek Lysice

Dnešnímu zámku v Lysicích předcházela tvrz z 15. století, přestavěná v první polovině 17. století na renesanční zámek. Po roce 1730 získal zámek vrcholně barokní podobu. Posledními šlechtickými majiteli byli od počátku 19. století Dubští z Třebomyslic, kteří nechali zámek upravit ve 30. letech 19. století místním stavitelem F. Vašíčkem . Podle jeho projektu tak vzniklo půvabné sídlo s unikátním krytým ochozem na sloupové pergole uzavírající východní díl zahrady. Interiéry zámku navozují atmosféru šlechtického obydlí minulého století. Barokní a rokokový mobiliář doplňují sbírky českého skla a soubory orientálních uměleckých předmětů.

 O prázdninách je možné navštívit kostýmované prohlídky a to i ve večerních hodinách. Po celý rok v prostorách zámku probíhají různé kulturní akce.

 

Schloss Lysice

Vorgänger des heutigen Schlosses in Lysice war eine Feste aus dem 15. Jahrhundert, umgebaut in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum Renaissance-Schloss. Nach 1730 erhielt das Schloss sein hochbarockes Aussehen. Die letzten adeligen Besitzer waren Anfang des 19. Jahrhunderts Dubští z Třebomyslic, die das Schloss in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts vom hiesigen Bauherrn F. Vašíček umbauen ließen. Nach seinem Projekt entstand so ein reizvoller Sitz mit einzigartigem überdachtem Umgang auf einer Säulenpergola, die den östlichen Gartenteil schließt.

Die Schlossinterieurs rufen die Atmosphäre eines Adelssitzes des vorigen Jahrhunderts hervor. Das barocke und Rokoko-Mobiliar wird durch Sammlungen tschechischer Glaskunst und orientaler Kunstgegenstände ergänzt.

Während der Ferien kann man kostümierte Schlossbesichtigung absolvieren, und zwar auch in den Abendstunden. Das ganze Jahr über finden in den Räumlichkeiten des Schlosses verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt.

 

Castle Lysice

Today castle of Lysice was preceded by the 15th century fortress, rebuilt into a Renaissance castle in the first half of 17th century. After the year 1730 the castle was reshaped into Baroque style. The last aristocratic owner of the castle at the beginning of the 19th century was the house of Dubsky of Trebomyslice, who asked the local architect F. Vašíček to re-shape the castle in 1830´s. His project gave birth to a charming residence with unique peristyle in the column pergola, closing the East part of the garden.

Interiors of the castle evoke the atmosphere of a noble residence of the last century. Baroque and rococo furniture is completed with the collections of Czech glass and collections of Oriental objects of art.

During holidays you can visit costume sightseeing tours, organized also in the evening hours. Various cultural events are held in the castle all the year round.