Křtiny

jsou známým poutním místem. Dominantou obce je barokní chrám, postavený podle návrhu J. B. Santiniho.

 

Křtiny

Křtiny ist ein berühmter Wallfahrtsort. Die Dominante der Ortschaft bildet die Barockkirche, erbaut nach den Plänen von J. B. Santini..

 

Křtiny

is the famous pilgrimage place. The dominant of this village is the baroque church, built according to J.B.Santini’s draft.