Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Návrší s chrámem sv. Petra a Pavla v místech předpokládaného původního brněnského hradu s hradní kaplí z 11. a 12. století. Po jeho zániku už samostatná románská bazilika přestavěná ve 13. století na gotický chrám, ten byl upravován v 15. a 16. století, barokizován v 18. století. Současná novogotická úprava je z přelomu 19. a 20. století. Od roku 1777 sídlo biskupství brněnského. V současné době zpřístupněna původní krypta kostela z 12. století.

 

Kathedrale Hl. Peter und Paul nach Brno (Brün)

Die Anhöhe mit dem Dom Hl. Peter und Paul an der Stelle der angenommenen ursprünglichen Brünner Burg mit Burgkapelle aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Nach ihrem Verfall schon eine selbständige romanische Basilika, umgebaut im 13. Jahrhundert zu einem gotischen Dom, der im 15. und 16. Jahrhundert umgebaut, und im 18. Jahrhundert barock umgestaltet wurde. Das gegenwärtige neugotische Aussehen ist von der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. Seit dem Jahre 1777 Sitz des Brünner Bistums. Gegenwärtig kann die ursprüngliche Krypta Kirchea aus dem 12. Jahrhundert besichtigt werden.

 

Saint Peter and Paul Cathedral in Brno

The uphill with Saint Peter and Paul Cathedral in the place of assumed original Brno castle with castle chapel from the 11th and 12th century. After its destruction independent Romanic basilica re-built to Gothic temple in the 13th century, adjusted in the 15th and 16th century, re-shaped into Baroque form in 18th century. Contemporary neo-gothic modification is from the turn of the 19th and 20th century. Since 1777 the seat of Brno bishopric. At present time, you can visit the original crypt of the church from the 12th century.