Kapucínský kostel sv. Kříže v Brně

Kapucínský kostel a klášter na bývalém Uhelném trhu budoval od poloviny 17. století Ondřej Erna (+ 1653). Strohou fasádu kostelního průčelí zdobí barokní sochy Jana Adama Nessmanna (1765), k nimž v roce 1927 přibyla socha Čeňka Vosmíka. Turisty je vyhledávaná především krypta pod kostelem, ve které jsou kromě příslušníků řádu pohřbeni I stavitelé Ondřej a Jan Křtitel Ernovi (+1698) a baron František Trenck, plukovník pandurů a později špilberský vězeň.

 

Kapuzinerkirche Hl. Kreuzes nach Brno (Brün)

Mit dem Bau der Kapuzinerkirche und des Klosters auf dem ehemaligen Uhelný trh (Kohlenmarkt) wurde von der Mitte des 17. Jahrhunderts durch Ondřej Erna (+ 1653) begonnen. Die strenge Fassade der Kirchenstirnwand schmücken Barockstatuen von Jan Adam Nessmann (1765), zu den im Jahre 1927 noch eine Statue von Čeněk Vosmík kam. Von den Touristen am häufigsten besucht wird jedoch die Krypta unter der Kirche, in der außer den Ordensmitgliedern auch die Bauherren Ondřej und Jan Křtitel Erna (+1698) und Friedrich Freiherr von der Trenck, Pandurenoberst und späterer Häftling in der Burg Špilberk beerdigt wurden.

 

 

Saint Cross Capuchin Church in Brno

Capuchin church and monastery in the former Coal Market was built since the mid- 17th century by Ondřej Erna (+ 1653). Simple front of the church facade is decorated with Baroque statues of Jan Adam Nessmann (1765), completed with the statue of Čeněk Vosmík in year 1927. Tourists are especially interested in the crypt under the church, where are buried - besides members of the order - also architects Ondřej and Jan Křtitel Erna (+1698) and baron Franz Trenck, colonel of the Pandours and later Špilberk prisoner.