Zámek v Boskovicích

Nedaleko městského centra, na úpatí hradního kopce stojí empírový zámek. Budova je citlivě obklopena komplexem parků a zahrad. Byl vystavěn v letech 1819 – 1826 rodem Dietrichštejnů jako jejich sídlo na místě zrušeného dominikánského kláštera. Roku 1991 je zámek v restituci navrácen do rukou rodiny Mensdorff – Poulily, která ho vlastní od roku 1856.

Sočástí zámeckého komplexu je zámecký skleník, klasicistní oranžerie z r. 1829 s prosklenými arkádami a předloženým kruhovým bazénem.

Prostory zámku a skleníku bývají využívány pro různé kulturní akce. Zámek je veřejnosti přístupný.

 

Schloss in  Boskovice

Unweit des Stadtzentrums am Fuße des Burghügels steht das Empireschloss. Das Gebäude ist von einem Komplex von Parkanlagen und Gärten geschmackvoll umgeben. Das Schloss wurde in den Jahren 1819 – 1826 von den Dietrichsteinern als ihr Sitz an Stelle eines aufgelösten Dominikanerklosters erbaut. Im Jahre 1991 wurde das Schloss als Restitution der Familie Mensdorff – Pouilly zurückgegeben, die es seit 1856 besaß.

Bestandteil des Schlosskomplexes ist das Schloss-Gewächshaus, klassizistische Orangerie aus dem J. 1829 mit verglasten Arkaden und einem vorgelegten Rund-Bassin.

Die Räume des Schlosses und des Gewächshauses werden für verschiedene Kulturveranstaltungen genutzt. Das Schloss ist der Öffentlichkeit zugänglich.

 

Boskovice Castle

Near city center, at the foot of castle hill you can find Empire castle. The building is sensitively surrounded by the complex of parks and gardens. The castle was built in the years 1819 – 1826 by the house of Dietrichstein as their residence at the place of cancelled Dominican monastery. In 1991 - within the framework of the restitution process -  the castle was returned into the hands of the family Mensdorff – Poulily , who owned the castle since 1856.

Castle green-house and Classicist glass-house from 1829 with glass arcades and round pond are parts of the castle complex.

Castle residences as well as green-house are used for various cultural events. The castle is open to public.