Zřícenina hradu v Boskovicích

Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu. Historie hradu sahá do poloviny 13. století. Tehdy patřil do majetku rodu pánů z Boskovic, kteří hrad i panství vlastnili až do konce 14. století. Na sklonku 14. století hrad přešel do držení pánů z Kunštátu. Později patřil hrad rodu Dietrichsteinů. Počátkem 18. století byl hrad opuštěn a ve 30.letech 18.století došlo ke stržení střech a zdivo bylo rozebíráno na stavbu budov ve městě.

V současné době je hrad v majetku rodu Mensdorff - Pouilly. Z původně mohutné stavby se dochovalo torzo hradního paláce nabízející impozantní výhled do zdejší malebné krajiny. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím kolem, jediným funkčním v republice. Hrad je veřejnosti přístupný.

 

Burgruine in Boskovice

An der Grenze des Hügellandes Malá Haná und von Drahanská vrchovina ragt in der Höhe 460 Meter ü.d.M. die romantische Ruine im gotisch-Renaissance-Stil der Burg von Boskovice empor. Die Geschichte der Burg reicht bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts hin. Damals gehörte sie dem Geschlecht der Herren von Boskovice, die die Burg und das Herrschaftsgut bis Ende des 14. Jahrhunderts in ihrem Besitz hatten. Ende des 14. Jh. kam die Burg in den Besitz der Herren von Kunštát, und später gehörte sie dem Geschlecht der Dietrichsteiner. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Burg verlassen, und in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts wurden die Dächer abgerissen, und das Mauerwerk wurde für den Bau von Gebäuden in der Stadt auseinander genommen.

Zur Zeit ist die Burg im Besitz des Geschlechts Mensdorff - Pouilly. Von dem ursprünglich gewaltigen Bau blieb nur ein Torso des Burgpalastes erhalten, der einen imposanten Ausblick in die hiesige malerische Landschaft bietet. Technisch interessant ist der 26 Meter tiefe Brunnen, angetrieben durch ein Holz-Tretrad, das einzige funktionsfähige in der ganzen Republik. Die Burg ist der Öffentlichkeit zugänglich.

 

The Ruins of Boskovice Castle

 On the boundary of Malá Haná (Little Haná) and Drahanská vrchovina (Drahanská Highlands) up on the hill of 460 meters above sea level rises a romantic ruin of Gothic-Renaissance Boskovice castle. History of the castle dates back to the mid 13th century. At that time the castle was owned by the house of the Lords of Boskovice, possessing both castle and manor till the end of the 14th century. At the end of the 14th century Lords of Kunštát hold the castle. Later on, the house of Dietrichstein hold the possession of Boskovice castle.

The castle was left off at the beginning of the 18th century. In 1830´s the roofs were torn down and the masonry was used as building material for buildings in the town

.At present time the castle is owned by the family of Mensdorff - Pouilly. Only remains of then huge castle palace have been preserved till today, offering magnificent view over local picturesque country. Technical point of interest is 26 meters deep well with treadle wheel, the only one functional in the Czech Republic. The castle is open for public.